amen-online
 

Mt

Mk

Lk

Joh

Sermon and Rejection in Nazareth · Mt 13 54a

Sermon and Rejection in Nazareth · Mk 6 1

↑ Mt 13 54a και ελθων εις την πατριδα αυτου εδιδασκεν αυτους εν τη συναγωγη αυτων ...

And when he was come into his own country, he taught them in their synagogue, ↓ 

↑ Mk 6 1–2a και εξηλθεν εκειθεν και ερχεται εις την πατριδα αυτου και ακολουθουσιν αυτω οι μαθηται αυτου

And he went out from thence, and came into his own country; and his disciples follow him.

2a και γενομενου σαββατου ηρξατο διδασκειν εν τη συναγωγη ...

And when the sabbath day was come, he began to teach in the synagogue: ↓ 

↑ Mt 13 54b–57a ... ωστε εκπλησσεσθαι αυτους και λεγειν ποθεν τουτω η σοφια αυτη και αι δυναμεις

insomuch that they were astonished, and said, Whence hath this man this wisdom, and these mighty works?

55 ουχ ουτος εστιν ο του τεκτονος υιος ουχ η μητηρ αυτου λεγεται μαριαμ και οι αδελφοι αυτου ιακωβος και ιωσηφ και σιμων και ιουδας

Is not this the carpenter's son? is not his mother called Mary? and his brethren, James, and Joses, and Simon, and Judas?

56 και αι αδελφαι αυτου ουχι πασαι προς ημας εισιν ποθεν ουν τουτω ταυτα παντα

And his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things?

57a και εσκανδαλιζοντο εν αυτω ...

And they were offended in him. ↓ 

↑ Mk 6 2b–3 ... και πολλοι ακουοντες εξεπλησσοντο λεγοντες ποθεν τουτω ταυτα και τις η σοφια η δοθεισα τουτω και αι δυναμεις τοιαυται δια των χειρων αυτου γινομεναι

and many hearing him were astonished, saying, From whence hath this man these things? and what wisdom is this which is given unto him, that even such mighty works are wrought by his hands?

3 ουχ ουτος εστιν ο τεκτων ο υιος της μαριας και αδελφος ιακωβου και ιωσητος και ιουδα και σιμωνος και ουκ εισιν αι αδελφαι αυτου ωδε προς ημας και εσκανδαλιζοντο εν αυτω

Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, and Joses, and of Juda, and Simon? and are not his sisters here with us? And they were offended at him. ↓ 

→ Lk 4 22 και παντες εμαρτυρουν αυτω και εθαυμαζον επι τοις λογοις της χαριτος τοις εκπορευομενοις εκ του στοματος αυτου και ελεγον ουχι υιος εστιν ιωσηφ ουτος

And all bare him witness, and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth. And they said, Is not this Joseph's son?

→ Joh 6 41–42 εγογγυζον ουν οι ιουδαιοι περι αυτου οτι ειπεν εγω ειμι ο αρτος ο καταβας εκ του ουρανου

The Jews then murmured at him, because he said, I am the bread which came down from heaven.

42 και ελεγον ουχ ουτος εστιν ιησους ο υιος ιωσηφ ου ημεις οιδαμεν τον πατερα και την μητερα πως νυν λεγει οτι εκ του ουρανου καταβεβηκα

And they said, Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? how is it then that he saith, I came down from heaven?

↑ Mt 13 57b–58 ... ο δε ιησους ειπεν αυτοις ουκ εστιν προφητης ατιμος ει μη εν τη πατριδι και εν τη οικια αυτου

But Jesus said unto them, A prophet is not without honour, save in his own country, and in his own house.

58 και ουκ εποιησεν εκει δυναμεις πολλας δια την απιστιαν αυτων

And he did not many mighty works there because of their unbelief. ↓ 

↑ Mk 6 4–6a και ελεγεν αυτοις ο ιησους οτι ουκ εστιν προφητης ατιμος ει μη εν τη πατριδι αυτου και εν τοις συγγενευσιν αυτου και εν τη οικια αυτου

But Jesus said unto them, A prophet is not without honour, but in his own country, and among his own kin, and in his own house.

5 και ουκ εδυνατο εκει ποιησαι ουδεμιαν δυναμιν ει μη ολιγοις αρρωστοις επιθεις τας χειρας εθεραπευσεν

And he could there do no mighty work, save that he laid his hands upon a few sick folk, and healed them.

6a και εθαυμαζεν δια την απιστιαν αυτων ...

And he marvelled because of their unbelief. ↓ 

→ Lk 4 23–24 και ειπεν προς αυτους παντως ερειτε μοι την παραβολην ταυτην ιατρε θεραπευσον σεαυτον οσα ηκουσαμεν γενομενα εις την καφαρναουμ ποιησον και ωδε εν τη πατριδι σου

And he said unto them, Ye will surely say unto me this proverb, Physician, heal thyself: whatsoever we have heard done in Capernaum, do also here in thy country.

24 ειπεν δε αμην λεγω υμιν οτι ουδεις προφητης δεκτος εστιν εν τη πατριδι αυτου

And he said, Verily I say unto you, No prophet is accepted in his own country.

→ Joh 4 44 αυτος γαρ ιησους εμαρτυρησεν οτι προφητης εν τη ιδια πατριδι τιμην ουκ εχει

For Jesus himself testified, that a prophet hath no honour in his own country.

→ Mt 9 35 και περιηγεν ο ιησους τας πολεις πασας και τας κωμας διδασκων εν ταις συναγωγαις αυτων και κηρυσσων το ευαγγελιον της βασιλειας και θεραπευων πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν

And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people.

↑ Mk 6 6b ... και περιηγεν τας κωμας κυκλω διδασκων

And he went round about the villages, teaching. ↓ 

→ Lk 13 22 και διεπορευετο κατα πολεις και κωμας διδασκων και πορειαν ποιουμενος εις ιεροσολυμα

And he went through the cities and villages, teaching, and journeying toward Jerusalem.

Commissioning of the Twelve · Mk 6 7

Commissioning of the Twelve · Lk 9 1

→ Mt 10 1 και προσκαλεσαμενος τους δωδεκα μαθητας αυτου εδωκεν αυτοις εξουσιαν πνευματων ακαθαρτων ωστε εκβαλλειν αυτα και θεραπευειν πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν

And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.

→ Mt 10 5a τουτους τους δωδεκα απεστειλεν ο ιησους παραγγειλας αυτοις λεγων ...

These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying,

↑ Mk 6 7 και προσκαλειται τους δωδεκα και ηρξατο αυτους αποστελλειν δυο δυο και εδιδου αυτοις εξουσιαν των πνευματων των ακαθαρτων

And he called unto him the twelve, and began to send them forth by two and two; and gave them power over unclean spirits; ↓ 

→ Mk 3 14–15 και εποιησεν δωδεκα [ους και αποστολους ωνομασεν] ινα ωσιν μετ αυτου και ινα αποστελλη αυτους κηρυσσειν

And he ordained twelve, that they should be with him, and that he might send them forth to preach,

15 και εχειν εξουσιαν εκβαλλειν τα δαιμονια

And to have power to heal sicknesses, and to cast out devils:

↑ Lk 9 1–2 συγκαλεσαμενος δε τους δωδεκα εδωκεν αυτοις δυναμιν και εξουσιαν επι παντα τα δαιμονια και νοσους θεραπευειν

Then he called his twelve disciples together, and gave them power and authority over all devils, and to cure diseases.

2 και απεστειλεν αυτους κηρυσσειν την βασιλειαν του θεου και ιασθαι [τους ασθενεις]

And he sent them to preach the kingdom of God, and to heal the sick. ↓ 

→ Lk 10 1 μετα δε ταυτα ανεδειξεν ο κυριος ετερους εβδομηκοντα [δυο] και απεστειλεν αυτους ανα δυο [δυο] προ προσωπου αυτου εις πασαν πολιν και τοπον ου ημελλεν αυτος ερχεσθαι

After these things the Lord appointed other seventy also, and sent them two and two before his face into every city and place, whither he himself would come.

→ Mt 10 9–10a μη κτησησθε χρυσον μηδε αργυρον μηδε χαλκον εις τας ζωνας υμων

Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses,

10a μη πηραν εις οδον μηδε δυο χιτωνας μηδε υποδηματα μηδε ραβδον ...

Nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves:

↑ Mk 6 8–9 και παρηγγειλεν αυτοις ινα μηδεν αιρωσιν εις οδον ει μη ραβδον μονον μη αρτον μη πηραν μη εις την ζωνην χαλκον

And commanded them that they should take nothing for their journey, save a staff only; no scrip, no bread, no money in their purse:

9 αλλα υποδεδεμενους σανδαλια και μη ενδυσησθε δυο χιτωνας

But be shod with sandals; and not put on two coats. ↓ 

↑ Lk 9 3 και ειπεν προς αυτους μηδεν αιρετε εις την οδον μητε ραβδον μητε πηραν μητε αρτον μητε αργυριον μητε [ανα] δυο χιτωνας εχειν

And he said unto them, Take nothing for your journey, neither staves, nor scrip, neither bread, neither money; neither have two coats apiece. ↓ 

→ Lk 10 4 μη βασταζετε βαλλαντιον μη πηραν μη υποδηματα και μηδενα κατα την οδον ασπασησθε

Carry neither purse, nor scrip, nor shoes: and salute no man by the way.

→ Mt 10 10b–11 ... αξιος γαρ ο εργατης της τροφης αυτου

for the workman is worthy of his meat.

11 εις ην δ αν πολιν η κωμην εισελθητε εξετασατε τις εν αυτη αξιος εστιν κακει μεινατε εως αν εξελθητε

And into whatsoever city or town ye shall enter, enquire who in it is worthy; and there abide till ye go thence.

↑ Mk 6 10 και ελεγεν αυτοις οπου εαν εισελθητε εις οικιαν εκει μενετε εως αν εξελθητε εκειθεν

And he said unto them, In what place soever ye enter into an house, there abide till ye depart from that place. ↓ 

↑ Lk 9 4 και εις ην αν οικιαν εισελθητε εκει μενετε και εκειθεν εξερχεσθε

And whatsoever house ye enter into, there abide, and thence depart. ↓ 

→ Lk 10 7–8 εν αυτη δε τη οικια μενετε εσθιοντες και πινοντες τα παρ αυτων αξιος γαρ ο εργατης του μισθου αυτου μη μεταβαινετε εξ οικιας εις οικιαν

And in the same house remain, eating and drinking such things as they give: for the labourer is worthy of his hire. Go not from house to house.

8 και εις ην αν πολιν εισερχησθε και δεχωνται υμας εσθιετε τα παρατιθεμενα υμιν

And into whatsoever city ye enter, and they receive you, eat such things as are set before you:

→ Mt 10 14–15 και ος αν μη δεξηται υμας μηδε ακουση τους λογους υμων εξερχομενοι εξω της οικιας η της πολεως εκεινης εκτιναξατε τον κονιορτον των ποδων υμων

And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet.

15 αμην λεγω υμιν ανεκτοτερον εσται γη σοδομων και γομορρων εν ημερα κρισεως η τη πολει εκεινη

Verily I say unto you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city.

↑ Mk 6 11 και ος αν τοπος μη δεξηται υμας μηδε ακουσωσιν υμων εκπορευομενοι εκειθεν εκτιναξατε τον χουν τον υποκατω των ποδων υμων εις μαρτυριον αυτοις

And whosoever shall not receive you, nor hear you, when ye depart thence, shake off the dust under your feet for a testimony against them. Verily I say unto you, It shall be more tolerable for Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city. ↓ 

↑ Lk 9 5 και οσοι αν μη δεχωνται υμας εξερχομενοι απο της πολεως εκεινης τον κονιορτον απο των ποδων υμων αποτινασσετε εις μαρτυριον επ αυτους

And whosoever will not receive you, when ye go out of that city, shake off the very dust from your feet for a testimony against them. ↓ 

→ Lk 10 10–12 εις ην δ αν πολιν εισελθητε και μη δεχωνται υμας εξελθοντες εις τας πλατειας αυτης ειπατε

But into whatsoever city ye enter, and they receive you not, go your ways out into the streets of the same, and say,

11 και τον κονιορτον τον κολληθεντα ημιν εκ της πολεως υμων εις τους ποδας απομασσομεθα υμιν πλην τουτο γινωσκετε οτι ηγγικεν η βασιλεια του θεου

Even the very dust of your city, which cleaveth on us, we do wipe off against you: notwithstanding be ye sure of this, that the kingdom of God is come nigh unto you.

12 λεγω υμιν οτι σοδομοις εν τη ημερα εκεινη ανεκτοτερον εσται η τη πολει εκεινη

But I say unto you, that it shall be more tolerable in that day for Sodom, than for that city.

↑ Mk 6 12–13 και εξελθοντες εκηρυξαν ινα μετανοωσιν

And they went out, and preached that men should repent.

13 και δαιμονια πολλα εξεβαλλον και ηλειφον ελαιω πολλους αρρωστους και εθεραπευον

And they cast out many devils, and anointed with oil many that were sick, and healed them. ↓ 

↑ Lk 9 6 εξερχομενοι δε διηρχοντο κατα τας κωμας ευαγγελιζομενοι και θεραπευοντες πανταχου

And they departed, and went through the towns, preaching the gospel, and healing every where. ↓ 

Death of John Baptist · Mt 14 1

Death of John Baptist · Mk 6 14

Death of John Baptist · Lk 9 7

↑ Mt 14 1–2 εν εκεινω τω καιρω ηκουσεν ηρωδης ο τετρααρχης την ακοην ιησου

At that time Herod the tetrarch heard of the fame of Jesus,

2 και ειπεν τοις παισιν αυτου ουτος εστιν ιωαννης ο βαπτιστης αυτος ηγερθη απο των νεκρων και δια τουτο αι δυναμεις ενεργουσιν εν αυτω

And said unto his servants, This is John the Baptist; he is risen from the dead; and therefore mighty works do shew forth themselves in him. ↓ 

↑ Mk 6 14 και ηκουσεν ο βασιλευς ηρωδης φανερον γαρ εγενετο το ονομα αυτου και ελεγον οτι ιωαννης ο βαπτιζων εγηγερται εκ νεκρων και δια τουτο ενεργουσιν αι δυναμεις εν αυτω

And king Herod heard of him; (for his name was spread abroad:) and he said, That John the Baptist was risen from the dead, and therefore mighty works do shew forth themselves in him. ↓ 

↑ Lk 9 7–9 ηκουσεν δε ηρωδης ο τετρααρχης τα γινομενα παντα και διηπορει δια το λεγεσθαι υπο τινων οτι ιωαννης ηγερθη εκ νεκρων

Now Herod the tetrarch heard of all that was done by him: and he was perplexed, because that it was said of some, that John was risen from the dead;

8 υπο τινων δε οτι ηλιας εφανη αλλων δε οτι προφητης τις των αρχαιων ανεστη

And of some, that Elias had appeared; and of others, that one of the old prophets was risen again.

9 ειπεν δε ηρωδης ιωαννην εγω απεκεφαλισα τις δε εστιν ουτος περι ου ακουω τοιαυτα και εζητει ιδειν αυτον

And Herod said, John have I beheaded: but who is this, of whom I hear such things? And he desired to see him. ↓ 

↑ Mk 6 15–16 αλλοι δε ελεγον οτι ηλιας εστιν αλλοι δε ελεγον οτι προφητης ως εις των προφητων

Others said, That it is Elias. And others said, That it is a prophet, or as one of the prophets.

16 ακουσας δε ο ηρωδης ελεγεν ον εγω απεκεφαλισα ιωαννην ουτος ηγερθη

But when Herod heard thereof, he said, It is John, whom I beheaded: he is risen from the dead. ↓ 

↑ Mt 14 3 ο γαρ ηρωδης κρατησας τον ιωαννην εδησεν [αυτον] και εν φυλακη απεθετο δια ηρωδιαδα την γυναικα φιλιππου του αδελφου αυτου

For Herod had laid hold on John, and bound him, and put him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife. ↓ 

↑ Mk 6 17 αυτος γαρ ο ηρωδης αποστειλας εκρατησεν τον ιωαννην και εδησεν αυτον εν φυλακη δια ηρωδιαδα την γυναικα φιλιππου του αδελφου αυτου οτι αυτην εγαμησεν

For Herod himself had sent forth and laid hold upon John, and bound him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife: for he had married her. ↓ 

→ Lk 3 19–20 ο δε ηρωδης ο τετρααρχης ελεγχομενος υπ αυτου περι ηρωδιαδος της γυναικος του αδελφου αυτου και περι παντων ων εποιησεν πονηρων ο ηρωδης

But Herod the tetrarch, being reproved by him for Herodias his brother Philip's wife, and for all the evils which Herod had done,

20 προσεθηκεν και τουτο επι πασιν [και] κατεκλεισεν τον ιωαννην εν φυλακη

Added yet this above all, that he shut up John in prison.

↑ Mt 14 4–5 ελεγεν γαρ ο ιωαννης αυτω ουκ εξεστιν σοι εχειν αυτην

For John said unto him, It is not lawful for thee to have her.

5 και θελων αυτον αποκτειναι εφοβηθη τον οχλον οτι ως προφητην αυτον ειχον

And when he would have put him to death, he feared the multitude, because they counted him as a prophet. ↓ 

↑ Mk 6 18–20 ελεγεν γαρ ο ιωαννης τω ηρωδη οτι ουκ εξεστιν σοι εχειν την γυναικα του αδελφου σου

For John had said unto Herod, It is not lawful for thee to have thy brother's wife.

19 η δε ηρωδιας ενειχεν αυτω και ηθελεν αυτον αποκτειναι και ουκ ηδυνατο

Therefore Herodias had a quarrel against him, and would have killed him; but she could not:

20 ο γαρ ηρωδης εφοβειτο τον ιωαννην ειδως αυτον ανδρα δικαιον και αγιον και συνετηρει αυτον και ακουσας αυτου πολλα ηπορει και ηδεως αυτου ηκουεν

For Herod feared John, knowing that he was a just man and an holy, and observed him; and when he heard him, he did many things, and heard him gladly. ↓ 

↑ Mt 14 6–7 γενεσιοις δε γενομενοις του ηρωδου ωρχησατο η θυγατηρ της ηρωδιαδος εν τω μεσω και ηρεσεν τω ηρωδη

But when Herod's birthday was kept, the daughter of Herodias danced before them, and pleased Herod.

7 οθεν μεθ ορκου ωμολογησεν αυτη δουναι ο εαν αιτησηται

Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask. ↓ 

↑ Mk 6 21–23 και γενομενης ημερας ευκαιρου οτε ηρωδης τοις γενεσιοις αυτου δειπνον εποιησεν τοις μεγιστασιν αυτου και τοις χιλιαρχοις και τοις πρωτοις της γαλιλαιας

And when a convenient day was come, that Herod on his birthday made a supper to his lords, high captains, and chief estates of Galilee;

22 και εισελθουσης της θυγατρος αυτου ηρωδιαδος και ορχησαμενης ηρεσεν τω ηρωδη και τοις συνανακειμενοις ειπεν ο βασιλευς τω κορασιω αιτησον με ο εαν θελης και δωσω σοι

And when the daughter of the said Herodias came in, and danced, and pleased Herod and them that sat with him, the king said unto the damsel, Ask of me whatsoever thou wilt, and I will give it thee.

23 και ωμοσεν αυτη [πολλα] ο τι εαν με αιτησης δωσω σοι εως ημισους της βασιλειας μου

And he sware unto her, Whatsoever thou shalt ask of me, I will give it thee, unto the half of my kingdom. ↓ 

↑ Mt 14 8–9 η δε προβιβασθεισα υπο της μητρος αυτης δος μοι φησιν ωδε επι πινακι την κεφαλην ιωαννου του βαπτιστου

And she, being before instructed of her mother, said, Give me here John Baptist's head in a charger.

9 και λυπηθεις ο βασιλευς δια τους ορκους και τους συνανακειμενους εκελευσεν δοθηναι

And the king was sorry: nevertheless for the oath's sake, and them which sat with him at meat, he commanded it to be given her. ↓ 

↑ Mk 6 24–26 και εξελθουσα ειπεν τη μητρι αυτης τι αιτησωμαι η δε ειπεν την κεφαλην ιωαννου του βαπτιζοντος

And she went forth, and said unto her mother, What shall I ask? And she said, The head of John the Baptist.

25 και εισελθουσα ευθυς μετα σπουδης προς τον βασιλεα ητησατο λεγουσα θελω ινα εξαυτης δως μοι επι πινακι την κεφαλην ιωαννου του βαπτιστου

And she came in straightway with haste unto the king, and asked, saying, I will that thou give me by and by in a charger the head of John the Baptist.

26 και περιλυπος γενομενος ο βασιλευς δια τους ορκους και τους ανακειμενους ουκ ηθελησεν αθετησαι αυτην

And the king was exceeding sorry; yet for his oath's sake, and for their sakes which sat with him, he would not reject her. ↓ 

↑ Mt 14 10–12 και πεμψας απεκεφαλισεν [τον] ιωαννην εν τη φυλακη

And he sent, and beheaded John in the prison.

11 και ηνεχθη η κεφαλη αυτου επι πινακι και εδοθη τω κορασιω και ηνεγκεν τη μητρι αυτης

And his head was brought in a charger, and given to the damsel: and she brought it to her mother.

12 και προσελθοντες οι μαθηται αυτου ηραν το πτωμα και εθαψαν <αυτον> και ελθοντες απηγγειλαν τω ιησου

And his disciples came, and took up the body, and buried it, and went and told Jesus. ↓ 

↑ Mk 6 27–29 και ευθυς αποστειλας ο βασιλευς σπεκουλατορα επεταξεν ενεγκαι την κεφαλην αυτου και απελθων απεκεφαλισεν αυτον εν τη φυλακη

And immediately the king sent an executioner, and commanded his head to be brought: and he went and beheaded him in the prison,

28 και ηνεγκεν την κεφαλην αυτου επι πινακι και εδωκεν αυτην τω κορασιω και το κορασιον εδωκεν αυτην τη μητρι αυτης

And brought his head in a charger, and gave it to the damsel: and the damsel gave it to her mother.

29 και ακουσαντες οι μαθηται αυτου ηλθον και ηραν το πτωμα αυτου και εθηκαν αυτο εν μνημειω

And when his disciples heard of it, they came and took up his corpse, and laid it in a tomb. ↓ 

↑ Mt 14 13–14 ακουσας δε ο ιησους ανεχωρησεν εκειθεν εν πλοιω εις ερημον τοπον κατ ιδιαν και ακουσαντες οι οχλοι ηκολουθησαν αυτω πεζη απο των πολεων

When Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart: and when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities.

14 και εξελθων ειδεν πολυν οχλον και εσπλαγχνισθη επ αυτοις και εθεραπευσεν τους αρρωστους αυτων

And Jesus went forth, and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick. ↓ 

→ Lk 9 10b–11 ... και παραλαβων αυτους υπεχωρησεν κατ ιδιαν εις πολιν καλουμενην βηθσαιδα

And he took them, and went aside privately into a desert place belonging to the city called Bethsaida.

11 οι δε οχλοι γνοντες ηκολουθησαν αυτω και αποδεξαμενος αυτους ελαλει αυτοις περι της βασιλειας του θεου και τους χρειαν εχοντας θεραπειας ιατο

And the people, when they knew it, followed him: and he received them, and spake unto them of the kingdom of God, and healed them that had need of healing.

→ Joh 6 3 ανηλθεν δε εις το ορος ιησους και εκει εκαθητο μετα των μαθητων αυτου

And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples.

Der Gott des Friedens begleite euch alle – Amen.

amen-online Menü