amen-online
 

Mt

Mk

Lk

Joh

→ Mt 26 1 και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους παντας τους λογους τουτους ειπεν τοις μαθηταις αυτου

And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples,

Decision to Kill Jesus · Mk 14 1a

Decision to Kill Jesus · Lk 22 1

→ Mt 26 2–5 οιδατε οτι μετα δυο ημερας το πασχα γινεται και ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις το σταυρωθηναι

Ye know that after two days is the feast of the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified.

3 τοτε συνηχθησαν οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου εις την αυλην του αρχιερεως του λεγομενου καιαφα

Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people, unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas,

4 και συνεβουλευσαντο ινα τον ιησουν δολω κρατησωσιν και αποκτεινωσιν

And consulted that they might take Jesus by subtilty, and kill him.

5 ελεγον δε μη εν τη εορτη ινα μη θορυβος γενηται εν τω λαω

But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar among the people.

↑ Mk 14 1–2 ην δε το πασχα και τα αζυμα μετα δυο ημερας και εζητουν οι αρχιερεις και οι γραμματεις πως αυτον εν δολω κρατησαντες αποκτεινωσιν

After two days was the feast of the passover, and of unleavened bread: and the chief priests and the scribes sought how they might take him by craft, and put him to death.

2 ελεγον γαρ μη εν τη εορτη μηποτε εσται θορυβος του λαου

But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar of the people. ↓ 

↑ Lk 22 1–2 ηγγιζεν δε η εορτη των αζυμων η λεγομενη πασχα

Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover.

2 και εζητουν οι αρχιερεις και οι γραμματεις το πως ανελωσιν αυτον εφοβουντο γαρ τον λαον

And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people. ↓ 

→ Joh 2 13 και εγγυς ην το πασχα των ιουδαιων και ανεβη εις ιεροσολυμα ο ιησους

And the Jews' passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem,

→ Joh 6 4 ην δε εγγυς το πασχα η εορτη των ιουδαιων

And the passover, a feast of the Jews, was nigh.

→ Joh 11 55 ην δε εγγυς το πασχα των ιουδαιων και ανεβησαν πολλοι εις ιεροσολυμα εκ της χωρας προ του πασχα ινα αγνισωσιν εαυτους

And the Jews' passover was nigh at hand: and many went out of the country up to Jerusalem before the passover, to purify themselves.

Anointing by a Woman · Mk 14 3

→ Mt 26 6–7 του δε ιησου γενομενου εν βηθανια εν οικια σιμωνος του λεπρου

Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper,

7 προσηλθεν αυτω γυνη εχουσα αλαβαστρον μυρου βαρυτιμου και κατεχεεν επι της κεφαλης αυτου ανακειμενου

There came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head, as he sat at meat.

↑ Mk 14 3 και οντος αυτου εν βηθανια εν τη οικια σιμωνος του λεπρου κατακειμενου αυτου ηλθεν γυνη εχουσα αλαβαστρον μυρου ναρδου πιστικης πολυτελους συντριψασα την αλαβαστρον κατεχεεν αυτου της κεφαλης

And being in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard very precious; and she brake the box, and poured it on his head. ↓ 

→ Lk 7 37–38 και ιδου γυνη ητις ην εν τη πολει αμαρτωλος και επιγνουσα οτι κατακειται εν τη οικια του φαρισαιου κομισασα αλαβαστρον μυρου

And, behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment,

38 και στασα οπισω παρα τους ποδας αυτου κλαιουσα τοις δακρυσιν ηρξατο βρεχειν τους ποδας αυτου και ταις θριξιν της κεφαλης αυτης εξεμασσεν και κατεφιλει τους ποδας αυτου και ηλειφεν τω μυρω

And stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment.

→ Joh 12 2–3 εποιησαν ουν αυτω δειπνον εκει και η μαρθα διηκονει ο δε λαζαρος εις ην εκ των ανακειμενων συν αυτω

There they made him a supper; and Martha served: but Lazarus was one of them that sat at the table with him.

3 η ουν μαριαμ λαβουσα λιτραν μυρου ναρδου πιστικης πολυτιμου ηλειψεν τους ποδας του ιησου και εξεμαξεν ταις θριξιν αυτης τους ποδας αυτου η δε οικια επληρωθη εκ της οσμης του μυρου

Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair: and the house was filled with the odour of the ointment.

→ Mt 26 8–9 ιδοντες δε οι μαθηται ηγανακτησαν λεγοντες εις τι η απωλεια αυτη

But when his disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste?

9 εδυνατο γαρ τουτο πραθηναι πολλου και δοθηναι πτωχοις

For this ointment might have been sold for much, and given to the poor.

↑ Mk 14 4–5 ησαν δε τινες αγανακτουντες προς εαυτους εις τι η απωλεια αυτη του μυρου γεγονεν

And there were some that had indignation within themselves, and said, Why was this waste of the ointment made?

5 ηδυνατο γαρ τουτο το μυρον πραθηναι επανω δηναριων τριακοσιων και δοθηναι τοις πτωχοις και ενεβριμωντο αυτη

For it might have been sold for more than three hundred pence, and have been given to the poor. And they murmured against her. ↓ 

→ Lk 7 39 ιδων δε ο φαρισαιος ο καλεσας αυτον ειπεν εν εαυτω λεγων ουτος ει ην προφητης εγινωσκεν αν τις και ποταπη η γυνη ητις απτεται αυτου οτι αμαρτωλος εστιν

Now when the Pharisee which had bidden him saw it, he spake within himself, saying, This man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him: for she is a sinner.

→ Joh 12 4–5 λεγει δε ιουδας ο ισκαριωτης εις [εκ] των μαθητων αυτου ο μελλων αυτον παραδιδοναι

Then saith one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him,

5 δια τι τουτο το μυρον ουκ επραθη τριακοσιων δηναριων και εδοθη πτωχοις

Why was not this ointment sold for three hundred pence, and given to the poor?

→ Mt 26 10–12 γνους δε ο ιησους ειπεν αυτοις τι κοπους παρεχετε τη γυναικι εργον γαρ καλον ηργασατο εις εμε

When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? for she hath wrought a good work upon me.

11 παντοτε γαρ τους πτωχους εχετε μεθ εαυτων εμε δε ου παντοτε εχετε

For ye have the poor always with you; but me ye have not always.

12 βαλουσα γαρ αυτη το μυρον τουτο επι του σωματος μου προς το ενταφιασαι με εποιησεν

For in that she hath poured this ointment on my body, she did it for my burial.

↑ Mk 14 6–8 ο δε ιησους ειπεν αφετε αυτην τι αυτη κοπους παρεχετε καλον εργον ηργασατο εν εμοι

And Jesus said, Let her alone; why trouble ye her? she hath wrought a good work on me.

7 παντοτε γαρ τους πτωχους εχετε μεθ εαυτων και οταν θελητε δυνασθε αυτοις ευ ποιησαι εμε δε ου παντοτε εχετε

For ye have the poor with you always, and whensoever ye will ye may do them good: but me ye have not always.

8 ο εσχεν εποιησεν προελαβεν μυρισαι το σωμα μου εις τον ενταφιασμον

She hath done what she could: she is come aforehand to anoint my body to the burying. ↓ 

→ Lk 7 44–46 και στραφεις προς την γυναικα τω σιμωνι εφη βλεπεις ταυτην την γυναικα εισηλθον σου εις την οικιαν υδωρ μοι επι ποδας ουκ εδωκας αυτη δε τοις δακρυσιν εβρεξεν μου τους ποδας και ταις θριξιν αυτης εξεμαξεν

And he turned to the woman, and said unto Simon, Seest thou this woman? I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet: but she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head.

45 φιλημα μοι ουκ εδωκας αυτη δε αφ ης εισηλθον ου διελιπεν καταφιλουσα μου τους ποδας

Thou gavest me no kiss: but this woman since the time I came in hath not ceased to kiss my feet.

46 ελαιω την κεφαλην μου ουκ ηλειψας αυτη δε μυρω ηλειψεν τους ποδας μου

My head with oil thou didst not anoint: but this woman hath anointed my feet with ointment.

→ Joh 12 7–8 ειπεν ουν ο ιησους αφες αυτην ινα εις την ημεραν του ενταφιασμου μου τηρηση αυτο

Then said Jesus, Let her alone: against the day of my burying hath she kept this.

8 τους πτωχους γαρ παντοτε εχετε μεθ εαυτων εμε δε ου παντοτε εχετε

For the poor always ye have with you; but me ye have not always.

→ Mt 26 13 αμην λεγω υμιν οπου εαν κηρυχθη το ευαγγελιον τουτο εν ολω τω κοσμω λαληθησεται και ο εποιησεν αυτη εις μνημοσυνον αυτης

Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her.

↑ Mk 14 9 αμην δε λεγω υμιν οπου εαν κηρυχθη το ευαγγελιον εις ολον τον κοσμον και ο εποιησεν αυτη λαληθησεται εις μνημοσυνον αυτης

Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her. ↓ 

Last Supper and Betrayal by Judas · Lk 22 3

↑ Lk 22 3 εισηλθεν δε σατανας εις ιουδαν τον καλουμενον ισκαριωτην οντα εκ του αριθμου των δωδεκα

Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve. ↓ 

→ Joh 13 2 και δειπνου γινομενου του διαβολου ηδη βεβληκοτος εις την καρδιαν ινα παραδοι αυτον ιουδας σιμωνος ισκαριωτου

And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him;

→ Joh 13 26–27 αποκρινεται [ο] ιησους εκεινος εστιν ω εγω βαψω το ψωμιον και δωσω αυτω βαψας ουν το ψωμιον [λαμβανει και] διδωσιν ιουδα σιμωνος ισκαριωτου

Jesus answered, He it is, to whom I shall give a sop, when I have dipped it. And when he had dipped the sop, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon.

27 και μετα το ψωμιον τοτε εισηλθεν εις εκεινον ο σατανας λεγει ουν αυτω ο ιησους ο ποιεις ποιησον ταχιον

And after the sop Satan entered into him. Then said Jesus unto him, That thou doest, do quickly.

Last Supper and Betrayal by Judas · Mk 14 10

→ Mt 26 14–16 τοτε πορευθεις εις των δωδεκα ο λεγομενος ιουδας ισκαριωτης προς τους αρχιερεις

Then one of the twelve, called Judas Iscariot, went unto the chief priests,

15 ειπεν τι θελετε μοι δουναι καγω υμιν παραδωσω αυτον οι δε εστησαν αυτω τριακοντα αργυρια

And said unto them, What will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for thirty pieces of silver.

16 και απο τοτε εζητει ευκαιριαν ινα αυτον παραδω

And from that time he sought opportunity to betray him.

↑ Mk 14 10–11 και ιουδας ισκαριωθ ο εις των δωδεκα απηλθεν προς τους αρχιερεις ινα αυτον παραδοι αυτοις

And Judas Iscariot, one of the twelve, went unto the chief priests, to betray him unto them.

11 οι δε ακουσαντες εχαρησαν και επηγγειλαντο αυτω αργυριον δουναι και εζητει πως αυτον ευκαιρως παραδοι

And when they heard it, they were glad, and promised to give him money. And he sought how he might conveniently betray him. ↓ 

↑ Lk 22 4–6 και απελθων συνελαλησεν τοις αρχιερευσιν και στρατηγοις το πως αυτοις παραδω αυτον

And he went his way, and communed with the chief priests and captains, how he might betray him unto them.

5 και εχαρησαν και συνεθεντο αυτω αργυριον δουναι

And they were glad, and covenanted to give him money.

6 και εξωμολογησεν και εζητει ευκαιριαν του παραδουναι αυτον ατερ οχλου αυτοις

And he promised, and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the multitude. ↓ 

→ Mt 26 17 τη δε πρωτη των αζυμων προσηλθον οι μαθηται τω ιησου λεγοντες που θελεις ετοιμασωμεν σοι φαγειν το πασχα

Now the first day of the feast of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover?

↑ Mk 14 12–13a και τη πρωτη ημερα των αζυμων οτε το πασχα εθυον λεγουσιν αυτω οι μαθηται αυτου που θελεις απελθοντες ετοιμασωμεν ινα φαγης το πασχα

And the first day of unleavened bread, when they killed the passover, his disciples said unto him, Where wilt thou that we go and prepare that thou mayest eat the passover?

13a και αποστελλει δυο των μαθητων αυτου ...

And he sendeth forth two of his disciples, ↓ 

↑ Lk 22 7–9 ηλθεν δε η ημερα των αζυμων [εν] η εδει θυεσθαι το πασχα

Then came the day of unleavened bread, when the passover must be killed.

8 και απεστειλεν πετρον και ιωαννην ειπων πορευθεντες ετοιμασατε ημιν το πασχα ινα φαγωμεν

And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the passover, that we may eat.

9 οι δε ειπαν αυτω που θελεις ετοιμασωμεν

And they said unto him, Where wilt thou that we prepare? ↓ 

→ Mt 26 18 ο δε ειπεν υπαγετε εις την πολιν προς τον δεινα και ειπατε αυτω ο διδασκαλος λεγει ο καιρος μου εγγυς εστιν προς σε ποιω το πασχα μετα των μαθητων μου

And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Master saith, My time is at hand; I will keep the passover at thy house with my disciples.

↑ Mk 14 13b–15 ... και λεγει αυτοις υπαγετε εις την πολιν και απαντησει υμιν ανθρωπος κεραμιον υδατος βασταζων ακολουθησατε αυτω

and saith unto them, Go ye into the city, and there shall meet you a man bearing a pitcher of water: follow him.

14 και οπου εαν εισελθη ειπατε τω οικοδεσποτη οτι ο διδασκαλος λεγει που εστιν το καταλυμα μου οπου το πασχα μετα των μαθητων μου φαγω

And wheresoever he shall go in, say ye to the goodman of the house, The Master saith, Where is the guestchamber, where I shall eat the passover with my disciples?

15 και αυτος υμιν δειξει αναγαιον μεγα εστρωμενον ετοιμον και εκει ετοιμασατε ημιν

And he will shew you a large upper room furnished and prepared: there make ready for us. ↓ 

↑ Lk 22 10–12 ο δε ειπεν αυτοις ιδου εισελθοντων υμων εις την πολιν συναντησει υμιν ανθρωπος κεραμιον υδατος βασταζων ακολουθησατε αυτω εις την οικιαν εις ην εισπορευεται

And he said unto them, Behold, when ye are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water; follow him into the house where he entereth in.

11 και ερειτε τω οικοδεσποτη της οικιας λεγει σοι ο διδασκαλος που εστιν το καταλυμα οπου το πασχα μετα των μαθητων μου φαγω

And ye shall say unto the goodman of the house, The Master saith unto thee, Where is the guestchamber, where I shall eat the passover with my disciples?

12 κακεινος υμιν δειξει αναγαιον μεγα εστρωμενον εκει ετοιμασατε

And he shall shew you a large upper room furnished: there make ready. ↓ 

→ Mt 26 19 και εποιησαν οι μαθηται ως συνεταξεν αυτοις ο ιησους και ητοιμασαν το πασχα

And the disciples did as Jesus had appointed them; and they made ready the passover.

↑ Mk 14 16 και εξηλθον οι μαθηται και ηλθον εις την πολιν και ευρον καθως ειπεν αυτοις και ητοιμασαν το πασχα

And his disciples went forth, and came into the city, and found as he had said unto them: and they made ready the passover. ↓ 

↑ Lk 22 13 απελθοντες δε ευρον καθως ειρηκει αυτοις και ητοιμασαν το πασχα

And they went, and found as he had said unto them: and they made ready the passover. ↓ 

→ Mt 26 20–21 οψιας δε γενομενης ανεκειτο μετα των δωδεκα

Now when the even was come, he sat down with the twelve.

21 και εσθιοντων αυτων ειπεν αμην λεγω υμιν οτι εις εξ υμων παραδωσει με

And as they did eat, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me.

↑ Mk 14 17–18 και οψιας γενομενης ερχεται μετα των δωδεκα

And in the evening he cometh with the twelve.

18 και ανακειμενων αυτων και εσθιοντων ο ιησους ειπεν αμην λεγω υμιν οτι εις εξ υμων παραδωσει με ο εσθιων μετ εμου

And as they sat and did eat, Jesus said, Verily I say unto you, One of you which eateth with me shall betray me. ↓ 

↑ Lk 22 14 και οτε εγενετο η ωρα ανεπεσεν και οι αποστολοι συν αυτω

And when the hour was come, he sat down, and the twelve apostles with him. ↓ 

→ Joh 6 64 αλλ εισιν εξ υμων τινες οι ου πιστευουσιν ηδει γαρ εξ αρχης ο ιησους τινες εισιν οι μη πιστευοντες και τις εστιν ο παραδωσων αυτον

But there are some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray him.

→ Joh 13 21 ταυτα ειπων [ο] ιησους εταραχθη τω πνευματι και εμαρτυρησεν και ειπεν αμην αμην λεγω υμιν οτι εις εξ υμων παραδωσει με

When Jesus had thus said, he was troubled in spirit, and testified, and said, Verily, verily, I say unto you, that one of you shall betray me.

→ Mt 26 22 και λυπουμενοι σφοδρα ηρξαντο λεγειν αυτω εις εκαστος μητι εγω ειμι κυριε

And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I?

↑ Mk 14 19 ηρξαντο λυπεισθαι και λεγειν αυτω εις κατα εις μητι εγω

And they began to be sorrowful, and to say unto him one by one, Is it I? and another said, Is it I? ↓ 

→ Mt 26 23–24 ο δε αποκριθεις ειπεν ο εμβαψας μετ εμου την χειρα εν τω τρυβλιω ουτος με παραδωσει

And he answered and said, He that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me.

24 ο μεν υιος του ανθρωπου υπαγει καθως γεγραπται περι αυτου ουαι δε τω ανθρωπω εκεινω δι ου ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται καλον ην αυτω ει ουκ εγεννηθη ο ανθρωπος εκεινος

The Son of man goeth as it is written of him: but woe unto that man by whom the Son of man is betrayed! it had been good for that man if he had not been born.

↑ Mk 14 20–21 ο δε ειπεν αυτοις εις των δωδεκα ο εμβαπτομενος μετ εμου εις το τρυβλιον

And he answered and said unto them, It is one of the twelve, that dippeth with me in the dish.

21 οτι ο μεν υιος του ανθρωπου υπαγει καθως γεγραπται περι αυτου ουαι δε τω ανθρωπω εκεινω δι ου ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται καλον αυτω ει ουκ εγεννηθη ο ανθρωπος εκεινος

The Son of man indeed goeth, as it is written of him: but woe to that man by whom the Son of man is betrayed! good were it for that man if he had never been born. ↓ 

→ Lk 22 21–22 πλην ιδου η χειρ του παραδιδοντος με μετ εμου επι της τραπεζης

But, behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table.

22 οτι ο υιος μεν του ανθρωπου κατα το ωρισμενον πορευεται πλην ουαι τω ανθρωπω εκεινω δι ου παραδιδοται

And truly the Son of man goeth, as it was determined: but woe unto that man by whom he is betrayed!

→ Mt 26 25 αποκριθεις δε ιουδας ο παραδιδους αυτον ειπεν μητι εγω ειμι ραββι λεγει αυτω συ ειπας

Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? He said unto him, Thou hast said.

↑ Lk 22 15 και ειπεν προς αυτους επιθυμια επεθυμησα τουτο το πασχα φαγειν μεθ υμων προ του με παθειν

And he said unto them, With desire I have desired to eat this passover with you before I suffer: ↓ 

→ Mt 26 29 λεγω δε υμιν ου μη πιω απ αρτι εκ τουτου του γενηματος της αμπελου εως της ημερας εκεινης οταν αυτο πινω μεθ υμων καινον εν τη βασιλεια του πατρος μου

But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom.

→ Mk 14 25 αμην λεγω υμιν οτι ουκετι ου μη πιω εκ του γενηματος της αμπελου εως της ημερας εκεινης οταν αυτο πινω καινον εν τη βασιλεια του θεου

Verily I say unto you, I will drink no more of the fruit of the vine, until that day that I drink it new in the kingdom of God.

↑ Lk 22 16 λεγω γαρ υμιν οτι ου μη φαγω αυτο εως οτου πληρωθη εν τη βασιλεια του θεου

For I say unto you, I will not any more eat thereof, until it be fulfilled in the kingdom of God. ↓ 

→ Lk 22 18 λεγω γαρ υμιν [οτι] ου μη πιω απο του νυν απο του γενηματος της αμπελου εως ου η βασιλεια του θεου ελθη

For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine, until the kingdom of God shall come.

→ Mt 26 26–27 εσθιοντων δε αυτων λαβων ο ιησους αρτον και ευλογησας εκλασεν και δους τοις μαθηταις ειπεν λαβετε φαγετε τουτο εστιν το σωμα μου

And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.

27 και λαβων ποτηριον και ευχαριστησας εδωκεν αυτοις λεγων πιετε εξ αυτου παντες

And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it;

↑ Mk 14 22–24a και εσθιοντων αυτων λαβων αρτον ευλογησας εκλασεν και εδωκεν αυτοις και ειπεν λαβετε τουτο εστιν το σωμα μου

And as they did eat, Jesus took bread, and blessed, and brake it, and gave to them, and said, Take, eat: this is my body.

23 και λαβων ποτηριον ευχαριστησας εδωκεν αυτοις και επιον εξ αυτου παντες

And he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them: and they all drank of it.

24a και ειπεν αυτοις ...

And he said unto them, ↓ 

↑ Lk 22 17 και δεξαμενος ποτηριον ευχαριστησας ειπεν λαβετε τουτο και διαμερισατε εις εαυτους

And he took the cup, and gave thanks, and said, Take this, and divide it among yourselves: ↓ 

→ Lk 22 19 και λαβων αρτον ευχαριστησας εκλασεν και εδωκεν αυτοις λεγων τουτο εστιν το σωμα μου το υπερ υμων διδομενον τουτο ποιειτε εις την εμην αναμνησιν

And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you: this do in remembrance of me.

→ Mt 26 29 λεγω δε υμιν ου μη πιω απ αρτι εκ τουτου του γενηματος της αμπελου εως της ημερας εκεινης οταν αυτο πινω μεθ υμων καινον εν τη βασιλεια του πατρος μου

But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom.

→ Mk 14 25 αμην λεγω υμιν οτι ουκετι ου μη πιω εκ του γενηματος της αμπελου εως της ημερας εκεινης οταν αυτο πινω καινον εν τη βασιλεια του θεου

Verily I say unto you, I will drink no more of the fruit of the vine, until that day that I drink it new in the kingdom of God.

↑ Lk 22 18 λεγω γαρ υμιν [οτι] ου μη πιω απο του νυν απο του γενηματος της αμπελου εως ου η βασιλεια του θεου ελθη

For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine, until the kingdom of God shall come. ↓ 

→ Lk 22 16 λεγω γαρ υμιν οτι ου μη φαγω αυτο εως οτου πληρωθη εν τη βασιλεια του θεου

For I say unto you, I will not any more eat thereof, until it be fulfilled in the kingdom of God.

→ Mt 26 26–27 εσθιοντων δε αυτων λαβων ο ιησους αρτον και ευλογησας εκλασεν και δους τοις μαθηταις ειπεν λαβετε φαγετε τουτο εστιν το σωμα μου

And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.

27 και λαβων ποτηριον και ευχαριστησας εδωκεν αυτοις λεγων πιετε εξ αυτου παντες

And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it;

→ Mk 14 22–24a και εσθιοντων αυτων λαβων αρτον ευλογησας εκλασεν και εδωκεν αυτοις και ειπεν λαβετε τουτο εστιν το σωμα μου

And as they did eat, Jesus took bread, and blessed, and brake it, and gave to them, and said, Take, eat: this is my body.

23 και λαβων ποτηριον ευχαριστησας εδωκεν αυτοις και επιον εξ αυτου παντες

And he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them: and they all drank of it.

24a και ειπεν αυτοις ...

And he said unto them,

↑ Lk 22 19 και λαβων αρτον ευχαριστησας εκλασεν και εδωκεν αυτοις λεγων τουτο εστιν το σωμα μου το υπερ υμων διδομενον τουτο ποιειτε εις την εμην αναμνησιν

And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you: this do in remembrance of me. ↓ 

→ Lk 22 17 και δεξαμενος ποτηριον ευχαριστησας ειπεν λαβετε τουτο και διαμερισατε εις εαυτους

And he took the cup, and gave thanks, and said, Take this, and divide it among yourselves:

→ Mt 26 28 τουτο γαρ εστιν το αιμα μου της διαθηκης το περι πολλων εκχυννομενον εις αφεσιν αμαρτιων

For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.

↑ Mk 14 24b ... τουτο εστιν το αιμα μου της διαθηκης το εκχυννομενον υπερ πολλων

This is my blood of the new testament, which is shed for many. ↓ 

↑ Lk 22 20 και το ποτηριον ωσαυτως μετα το δειπνησαι λεγων τουτο το ποτηριον η καινη διαθηκη εν τω αιματι μου το υπερ υμων εκχυννομενον

Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament in my blood, which is shed for you. ↓ 

→ Joh 6 35 ειπεν αυτοις ο ιησους εγω ειμι ο αρτος της ζωης ο ερχομενος προς εμε ου μη πειναση και ο πιστευων εις εμε ου μη διψησει πωποτε

And Jesus said unto them, I am the bread of life: he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst.

→ Joh 6 48 εγω ειμι ο αρτος της ζωης

I am that bread of life.

→ Joh 6 51 εγω ειμι ο αρτος ο ζων ο εκ του ουρανου καταβας εαν τις φαγη εκ τουτου του αρτου ζησει εις τον αιωνα και ο αρτος δε ον εγω δωσω η σαρξ μου εστιν υπερ της του κοσμου ζωης

I am the living bread which came down from heaven: if any man eat of this bread, he shall live for ever: and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world.

→ Joh 6 55 η γαρ σαρξ μου αληθης εστιν βρωσις και το αιμα μου αληθης εστιν ποσις

For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed.

→ Mt 26 29 λεγω δε υμιν ου μη πιω απ αρτι εκ τουτου του γενηματος της αμπελου εως της ημερας εκεινης οταν αυτο πινω μεθ υμων καινον εν τη βασιλεια του πατρος μου

But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom.

↑ Mk 14 25 αμην λεγω υμιν οτι ουκετι ου μη πιω εκ του γενηματος της αμπελου εως της ημερας εκεινης οταν αυτο πινω καινον εν τη βασιλεια του θεου

Verily I say unto you, I will drink no more of the fruit of the vine, until that day that I drink it new in the kingdom of God. ↓ 

→ Lk 22 16 λεγω γαρ υμιν οτι ου μη φαγω αυτο εως οτου πληρωθη εν τη βασιλεια του θεου

For I say unto you, I will not any more eat thereof, until it be fulfilled in the kingdom of God.

→ Lk 22 18 λεγω γαρ υμιν [οτι] ου μη πιω απο του νυν απο του γενηματος της αμπελου εως ου η βασιλεια του θεου ελθη

For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine, until the kingdom of God shall come.

→ Mt 26 23–24 ο δε αποκριθεις ειπεν ο εμβαψας μετ εμου την χειρα εν τω τρυβλιω ουτος με παραδωσει

And he answered and said, He that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me.

24 ο μεν υιος του ανθρωπου υπαγει καθως γεγραπται περι αυτου ουαι δε τω ανθρωπω εκεινω δι ου ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται καλον ην αυτω ει ουκ εγεννηθη ο ανθρωπος εκεινος

The Son of man goeth as it is written of him: but woe unto that man by whom the Son of man is betrayed! it had been good for that man if he had not been born.

→ Mk 14 20–21 ο δε ειπεν αυτοις εις των δωδεκα ο εμβαπτομενος μετ εμου εις το τρυβλιον

And he answered and said unto them, It is one of the twelve, that dippeth with me in the dish.

21 οτι ο μεν υιος του ανθρωπου υπαγει καθως γεγραπται περι αυτου ουαι δε τω ανθρωπω εκεινω δι ου ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται καλον αυτω ει ουκ εγεννηθη ο ανθρωπος εκεινος

The Son of man indeed goeth, as it is written of him: but woe to that man by whom the Son of man is betrayed! good were it for that man if he had never been born.

↑ Lk 22 21–22 πλην ιδου η χειρ του παραδιδοντος με μετ εμου επι της τραπεζης

But, behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table.

22 οτι ο υιος μεν του ανθρωπου κατα το ωρισμενον πορευεται πλην ουαι τω ανθρωπω εκεινω δι ου παραδιδοται

And truly the Son of man goeth, as it was determined: but woe unto that man by whom he is betrayed! ↓ 

↑ Lk 22 23 και αυτοι ηρξαντο συζητειν προς εαυτους το τις αρα ειη εξ αυτων ο τουτο μελλων πρασσειν

And they began to enquire among themselves, which of them it was that should do this thing. ↓ 

→ Joh 13 22 εβλεπον εις αλληλους οι μαθηται απορουμενοι περι τινος λεγει

Then the disciples looked one on another, doubting of whom he spake.

Quarrelling Disciples 2 · Lk 22 24

→ Mt 20 24–27 και ακουσαντες οι δεκα ηγανακτησαν περι των δυο αδελφων

And when the ten heard it, they were moved with indignation against the two brethren.

25 ο δε ιησους προσκαλεσαμενος αυτους ειπεν οιδατε οτι οι αρχοντες των εθνων κατακυριευουσιν αυτων και οι μεγαλοι κατεξουσιαζουσιν αυτων

But Jesus called them unto him, and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them.

26 ουχ ουτως εσται εν υμιν αλλ ος εαν θελη εν υμιν μεγας γενεσθαι εσται υμων διακονος

But it shall not be so among you: but whosoever will be great among you, let him be your minister;

27 και ος αν θελη εν υμιν ειναι πρωτος εσται υμων δουλος

And whosoever will be chief among you, let him be your servant:

→ Mk 10 41–44 και ακουσαντες οι δεκα ηρξαντο αγανακτειν περι ιακωβου και ιωαννου

And when the ten heard it, they began to be much displeased with James and John.

42 και προσκαλεσαμενος αυτους ο ιησους λεγει αυτοις οιδατε οτι οι δοκουντες αρχειν των εθνων κατακυριευουσιν αυτων και οι μεγαλοι αυτων κατεξουσιαζουσιν αυτων

But Jesus called them to him, and saith unto them, Ye know that they which are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship over them; and their great ones exercise authority upon them.

43 ουχ ουτως δε εστιν εν υμιν αλλ ος αν θελη μεγας γενεσθαι εν υμιν εσται υμων διακονος

But so shall it not be among you: but whosoever will be great among you, shall be your minister:

44 και ος αν θελη εν υμιν ειναι πρωτος εσται παντων δουλος

And whosoever of you will be the chiefest, shall be servant of all.

↑ Lk 22 24–26 εγενετο δε και φιλονεικια εν αυτοις το τις αυτων δοκει ειναι μειζων

And there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest.

25 ο δε ειπεν αυτοις οι βασιλεις των εθνων κυριευουσιν αυτων και οι εξουσιαζοντες αυτων ευεργεται καλουνται

And he said unto them, The kings of the Gentiles exercise lordship over them; and they that exercise authority upon them are called benefactors.

26 υμεις δε ουχ ουτως αλλ ο μειζων εν υμιν γινεσθω ως ο νεωτερος και ο ηγουμενος ως ο διακονων

But ye shall not be so: but he that is greatest among you, let him be as the younger; and he that is chief, as he that doth serve. ↓ 

↑ Lk 22 27–29 τις γαρ μειζων ο ανακειμενος η ο διακονων ουχι ο ανακειμενος εγω δε εν μεσω υμων ειμι ως ο διακονων

For whether is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth? is not he that sitteth at meat? but I am among you as he that serveth.

28 υμεις δε εστε οι διαμεμενηκοτες μετ εμου εν τοις πειρασμοις μου

Ye are they which have continued with me in my temptations.

29 καγω διατιθεμαι υμιν καθως διεθετο μοι ο πατηρ μου βασιλειαν

And I appoint unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me; ↓ 

→ Mt 19 28 ο δε ιησους ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν οτι υμεις οι ακολουθησαντες μοι εν τη παλιγγενεσια οταν καθιση ο υιος του ανθρωπου επι θρονου δοξης αυτου καθησεσθε και υμεις επι δωδεκα θρονους κρινοντες τας δωδεκα φυλας του ισραηλ

And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

↑ Lk 22 30 ινα εσθητε και πινητε επι της τραπεζης μου εν τη βασιλεια μου και καθησεσθε επι θρονων τας δωδεκα φυλας κρινοντες του ισραηλ

That ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel. ↓ 

↑ Lk 22 31–32 σιμων σιμων ιδου ο σατανας εξητησατο υμας του σινιασαι ως τον σιτον

And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat:

32 εγω δε εδεηθην περι σου ινα μη εκλιπη η πιστις σου και συ ποτε επιστρεψας στηρισον τους αδελφους σου

But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and when thou art converted, strengthen thy brethren. ↓ 

→ Joh 21 17 λεγει αυτω το τριτον σιμων ιωαννου φιλεις με ελυπηθη ο πετρος οτι ειπεν αυτω το τριτον φιλεις με και λεγει αυτω κυριε παντα συ οιδας συ γινωσκεις οτι φιλω σε λεγει αυτω [ο ιησους] βοσκε τα προβατα μου

He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep.

→ Mt 26 30–31 και υμνησαντες εξηλθον εις το ορος των ελαιων

And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives.

31 τοτε λεγει αυτοις ο ιησους παντες υμεις σκανδαλισθησεσθε εν εμοι εν τη νυκτι ταυτη γεγραπται γαρ παταξω τον ποιμενα και διασκορπισθησονται τα προβατα της ποιμνης

Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad.

↑ Mk 14 26–28 και υμνησαντες εξηλθον εις το ορος των ελαιων

And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives.

27 και λεγει αυτοις ο ιησους οτι παντες σκανδαλισθησεσθε οτι γεγραπται παταξω τον ποιμενα και τα προβατα διασκορπισθησονται

And Jesus saith unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep shall be scattered.

28 αλλα μετα το εγερθηναι με προαξω υμας εις την γαλιλαιαν

But after that I am risen, I will go before you into Galilee. ↓ 

→ Joh 16 31–32 απεκριθη αυτοις ιησους αρτι πιστευετε

Jesus answered them, Do ye now believe?

32 ιδου ερχεται ωρα και εληλυθεν ινα σκορπισθητε εκαστος εις τα ιδια καμε μονον αφητε και ουκ ειμι μονος οτι ο πατηρ μετ εμου εστιν

Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone: and yet I am not alone, because the Father is with me.

→ Mt 26 32–34 μετα δε το εγερθηναι με προαξω υμας εις την γαλιλαιαν

But after I am risen again, I will go before you into Galilee.

33 αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω ει παντες σκανδαλισθησονται εν σοι εγω ουδεποτε σκανδαλισθησομαι

Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended.

34 εφη αυτω ο ιησους αμην λεγω σοι οτι εν ταυτη τη νυκτι πριν αλεκτορα φωνησαι τρις απαρνηση με

Jesus said unto him, Verily I say unto thee, That this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice.

↑ Mk 14 29–30 ο δε πετρος εφη αυτω ει και παντες σκανδαλισθησονται αλλ ουκ εγω

But Peter said unto him, Although all shall be offended, yet will not I.

30 και λεγει αυτω ο ιησους αμην λεγω σοι οτι συ σημερον ταυτη τη νυκτι πριν η δις αλεκτορα φωνησαι τρις με απαρνηση

And Jesus saith unto him, Verily I say unto thee, That this day, even in this night, before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice. ↓ 

↑ Lk 22 33–34 ο δε ειπεν αυτω κυριε μετα σου ετοιμος ειμι και εις φυλακην και εις θανατον πορευεσθαι

And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison, and to death.

34 ο δε ειπεν λεγω σοι πετρε ου φωνησει σημερον αλεκτωρ εως τρις με απαρνηση ειδεναι

And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me. ↓ 

→ Joh 13 36–38 λεγει αυτω σιμων πετρος κυριε που υπαγεις απεκριθη [αυτω] ιησους οπου υπαγω ου δυνασαι μοι νυν ακολουθησαι ακολουθησεις δε υστερον

Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Jesus answered him, Whither I go, thou canst not follow me now; but thou shalt follow me afterwards.

37 λεγει αυτω ο πετρος κυριε δια τι ου δυναμαι σοι ακολουθησαι αρτι την ψυχην μου υπερ σου θησω

Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thy sake.

38 αποκρινεται ιησους την ψυχην σου υπερ εμου θησεις αμην αμην λεγω σοι ου μη αλεκτωρ φωνηση εως ου αρνηση με τρις

Jesus answered him, Wilt thou lay down thy life for my sake? Verily, verily, I say unto thee, The cock shall not crow, till thou hast denied me thrice.

→ Mt 26 35 λεγει αυτω ο πετρος καν δεη με συν σοι αποθανειν ου μη σε απαρνησομαι ομοιως και παντες οι μαθηται ειπαν

Peter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples.

↑ Mk 14 31 ο δε εκπερισσως ελαλει εαν δεη με συναποθανειν σοι ου μη σε απαρνησομαι ωσαυτως δε και παντες ελεγον

But he spake the more vehemently, If I should die with thee, I will not deny thee in any wise. Likewise also said they all. ↓ 

↑ Lk 22 35–36 και ειπεν αυτοις οτε απεστειλα υμας ατερ βαλλαντιου και πηρας και υποδηματων μη τινος υστερησατε οι δε ειπαν ουθενος

And he said unto them, When I sent you without purse, and scrip, and shoes, lacked ye any thing? And they said, Nothing.

36 ειπεν δε αυτοις αλλα νυν ο εχων βαλλαντιον αρατω ομοιως και πηραν και ο μη εχων πωλησατω το ιματιον αυτου και αγορασατω μαχαιραν

Then said he unto them, But now, he that hath a purse, let him take it, and likewise his scrip: and he that hath no sword, let him sell his garment, and buy one. ↓ 

↑ Lk 22 37 λεγω γαρ υμιν οτι τουτο το γεγραμμενον δει τελεσθηναι εν εμοι το και μετα ανομων ελογισθη και γαρ το περι εμου τελος εχει

For I say unto you, that this that is written must yet be accomplished in me, And he was reckoned among the transgressors: for the things concerning me have an end. ↓ 

↑ Lk 22 38 οι δε ειπαν κυριε ιδου μαχαιραι ωδε δυο ο δε ειπεν αυτοις ικανον εστιν

And they said, Lord, behold, here are two swords. And he said unto them, It is enough. ↓ 

Der Gott des Friedens begleite euch alle – Amen.

amen-online Menü